B2B Sosyal Medya Yönetimi, Takipçi Sayısına Odaklanırsa…

B2B pazarlama iletişiminde markalar için sosyal medya yönetimi, içerik kapsamı belirleme ve konsept oluşturma çalışmaları B2C’den pek çok açıdan ayrılıyor.

Marka iletişiminde dijital kanalların kullanımı, ‘on binlerce, yüz binlerce potansiyel kullanıcıya hitap eden’ firmaların çoktan teslim olduğu, kabullendiği bir olgu. B2B pazarlama iletişiminde yani işletmeden işletmeye pazarlamada hedeflediğiniz potansiyel firma sayısı binlerle sınırlı kaldığından belki, dijital kanallar ya B2C gibi kullanılmaya çalışılıyor ya da hiç kullanılmıyor.

Hedeflenen Profesyonellere Ulaşılıyor Mu?

Takipçi sayısına odaklanan ve bunun için hedef kitlesinde yer almayan pek çok tekil kullanıcıya markasını tanıtmaya uğraşan B2B firmaları, sosyal medya profillerinde iletişimlerini hedef profesyonellere göre değil geniş kitlelere hitap edecek şekilde tasarlamaya başlıyor. Farkında olmadan içerikler markanın değerlerinden uzaklaşmaya başlıyor. Takipçi sayısı artıyor ama hedef profesyonellerden kaçına ulaşılmış oluyor?

Hedef Kitle için Markaların Sunduğu Değeri Destekleyen İçerik

Marka iletişim stratejisini mümkün olduğunca fazla kişiye değil hedeflenen profesyonellere ulaşmaya yönelik şekillendirip bu kitlenin ilgisini çekebilecek içerikler üretilmeli. Markanın sunduğu çözümün teknik altyapısını oluşturan konularda faydalı içerikler üretmek hedeflenmeli. Hepimiz uzmanlık alanımızla ilgili konularda faydalı içerikler üreten, gelişmemize katkı sağlayan profilleri ve markaları takip etmiyor muyuz? Ürün veya hizmet satın alma kararı veren bir profesyonelsek, bu daha da önemli hale geliyor.

B2B’de Teknik Altyapının Yansıması Olan İçerik Kurgusu Nasıl Oluşturulur?

B2B’de satış faaliyetleri ile pazarlama faaliyetleri, B2C’ye göre daha fazla temas içinde. Bu nedenle B2B’de potansiyel müşterileri eğitmek satışın da pazarlamanın da konusu haline gelir. B2B pazarlama iletişiminde buna paralel olarak, yapılan işin teknik açıklaması, fayda sunulan alan ve markayı öne çıkaran özellikleri temel alan bir içerik özü oluşturulur. Bu özün etrafında şekillenen ve markadan bağımsız hale gelen yan konular belirlenir. Sosyal medya postlarının yalnızca yüzde 20’si direkt olarak markayla alakalı, yüzde 80’i faydalı ve bağımsız içeriklerden oluşuyor olmalı ki takipçilerle marka arasında samimi ve şeffaf bir bağ kurulabilsin.

Markanın Sosyal Medya Profili, Saniyeler İçinde Ne Sunduğunu Anlatmalı

Hedef kitleyi, profile ulaştırmak kadar takip etme isteği yaratmak da önemlidir. Ne sunduğunu hızlıca kavrayamadığınız profillere ilgimizi kaybederiz. İçerikteki tutarlılık ve netlik, kendini hızlı ifade edeceğinden ziyaretçiyi kısa zamanda takipçi haline getirir.

Comments are closed