rafta duran dergiler

Dergi Reklamı, Flyer Değil

Dergilere reklam tasarımı hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilk nokta reklamın yayınlandığı mecranın bir dergi olduğunu hatırlamak. Tek başına özgürce uçuşan bir ‘flyer’ değil birçok sayfanın bir arada durduğu bütünün bir parçası olacak reklam sayfasından söz ediyoruz. Yalnızca bu bilgi bile bize dikkat edilmesi gereken birçok kural koyuyor.

yakın çekim dergi sayfaları
Fotoğraf: Jonas Jacobsson

Sırta Dikkat!

Bunlardan ilki derginin bir sırtı olduğunu bilmek ve derginin ciltlendiği yere denk gelen kenarda gereği kadar alan bırakmak. Tabii öncesinde reklamın sağ ya da sol sayfa olacağına karar verilmeli. Eğer reklam çift sayfaysa sırt sorunu biraz daha büyüyecektir çünkü artık vurgulamak istenen tasarım elemanı sayfaların tam ortasında duramaz. Bu durumda çalışmayı, sağ ya da sol sayfada odaklanan bir perspektifte çalışmak en doğrusu gibi görünüyor. Sol sayfadan sağa doğru akan metinler de sırtta kesintiye uğrar. En temiz çözüm, sağ ya da sol sayfada yer alacak şekilde metni hizalamak olabilir.

Ön Kapak İçi ve Karşısı

Bu çift sayfa reklam, ön kapak içi ve karşısı şeklinde konumlanıyorsa teknik detaylara bir yenisi eklenir. Kağıt kalınlıkları farkı nedeniyle ve farklı kalıplarla, formalarla birlikte basılıp bir araya getirildiğinden reklamın sağ ve sol sayfa renklerinde doygunluk farkı oluşabilir. Bu durumda çok renkli zeminler kullanmamak ya da tıpkı metinler gibi soldan sağa devam eden renkli grafikler tercih etmemek en risksiz çözüm olabilir. Risk seziliyorsa çift sayfa reklamın istediğimize yakın renklerdeki bir çıktısını, basılı halini matbaa ile paylaşmakta ve doygunlukları kontrol etmelerine yardımcı olmakta fayda var.

dergi okuyan sıra dışı kadın
Fotoğraflar: unsplash

Reklamın taşma payına sahip ve doğru ölçülerde hazırlanmış olması teknik doğruluk açısından yeterli olamıyor.

Taşma Payları ve Sonu Gelmeyen Sınıra Yakın Logolar

Sırttan sonra dikkat edilmesi gereken ikinci konu tıraşlama. Taşma payı diye bildiğimiz ve 3-5 mm olan fazlalıklar genelde bunun içindir. Reklamın taşma payına sahip ve doğru ölçülerde hazırlanmış olması teknik doğruluk açısından yeterli olamıyor. Genelde hepimizin kolayca gözlemleyebileceği, yapılan en yaygın yanlış, tasarımda kullanılan elemanların sınıra yakınlığı diyebiliriz. Belirlenen sınırdan kesimin yapılacağı, kesilen yerlerin tıraşlanarak düzeltileceği ve ciltleneceği gerçeğini bilerek logoları, adresleri veya dipnotları tasarım alanının sınır kenarlarına o denli yaklaştırmak nedendir diye düşünen pek çok profesyonel her seferinde açıklamasını yaparak reklamı düzeltilmesi için geri gönderir.

İnce Çizgi ve Metinlerde Dört Renk Riski

Renk konusu özellikle ince çizgilerde ve fontlarda daha kritik bir hal alır. CMYK açılımında 4 renk barındıran bir ara renkte hazırlanan bir metin yeterli kalınlığa sahip değilse renklerin dağılması mümkün olabilir. Farklı kalıplarla verilen bu dört rengin istediğimiz renkte ince bir çizgi oluşturabilmesi için tüm kalıpların hizasında asla kayma olmaması gerekir. Milimetreden ince alanlarda bu kaymayı yaşamamak için ince çizgi ve metinleri tek renk ya da mümkün olduğunca az renk yapmakta fayda var. Kullanmak istenilen rengin CMYK değerlerine bakarak (örneğin C:80, M:47, Y:3, K:8 olan bir rengi C:80, M:47, Y:0, K:0 şeklindeki) az renkli versiyonları denenebilir ve risk minimize edilebilir.

Bütün bu teknik sınırlar ve dikkat edilmesi gereken konular; kitaplar, kataloglar gibi basılan ve ciltlenen her şey için geçerli.

Comments are closed