masada laptop ve cep telefonu

Dijital Kataloglar Basılının PDF’i mi?

Firmamızı anlatmak, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak için mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğümüz iletişim araçlarından biri de kataloglar. B2B iletişimde, yani firmaların firmalara ürün ve hizmet sunduğu iş yapma modelinde, basılı formatlarıyla hala etki alanını koruyan kataloglar, dijitalleşme konusunda tıpkı dergiler gibi pek başarılı olamadı. Basılı formata uygun olarak hazırlanan, belirli bir mesafeden, 3 boyutlu ortamda okumaya göre tasarlanmış mizanpajların, bilgisayar, tablet veya telefon üzerinden okumaya uyumlu olmadığı gerçeği göz ardı ediliyor. Hala web site arayüzlerinin bile mobil uyumsuzluk sorunlarıyla karşılaşabildiğimiz dijitalleşme evresinde kataloglar kendi sırasının gelmesini bekliyor olabilir. Bu süreçte dijital kataloglar üzerine yoğunlaşarak yenilikçi bir bakış açısı ve etkili bir mizanpaj için önerilerimizi sıralayalım.

1. Tasarımda Yeni Oranlar ve Boyutlandırma 

Okuma alanının basılı materyallere göre çok daha küçük olması; font boyutlarında artış, metin uzunluklarında ve görsel sayısında azalmaya neden olmalı. Yakınlaşarak okunabilen metinlerin ergonomik olmadığını artık kabul edelim.

2. Daha Rafine Bilgi

Metin uzunluklarını azalttıysak, içerikte sadeleşmenin zamanı. Ürünün veya hizmetin en can alıcı özelliği öne çıkmalı. Standart veya okurun aşina olduğu bilgilere yer vererek tekrara düşmek yerine kısa metinlerle ve notlarla hatırlatmalar yapmak, teknik ve ayrıntılı bilgi için web sitesine yönlendirmek iyi bir çözüm olabilir. Eğer etkileşimli bir dijital katalog tasarlanıyorsa okur, ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduğunda tıklayarak ulaşabilir ancak ana ekranda rafine bilgiler vermeye devam edilmeli.

3. Genelden Özele Bilgilendirme

Kataloğun 3 boyutlu olmadığını tekrar hatırlayalım. Elimize alıp tüm sayfalarına göz gezdirme imkânımız yok. İçeriğin iyi kurgulanması, mesajların genelden özele doğru tanımlayıcı ve net bir şekilde verilmesi bu durumda daha önemli hale geliyor.

Dijitalleşme Çağı VR gözlükler
Fotoğraf: Glu Vicente

4. Kategorilere Bölme

İçerik kurgusunun sağlıklı olması, mesajların netleşmesi için en güzel yöntem kategorilere bölmek. Aranan ürün grubuna, onu kapsayan kümeleri takip ederek ulaşılabilir.

5. Sayfa Numaraları ve İçindekiler

Sayfalara göz gezdiremediğimiz için net bir içindekiler bölümü, iyi bir kategoriler zinciri de oluşturulduysa okur aradığını birkaç saniye içinde bulacak ve sayfasına gidecek.

6. Farklı Ürünler/Hizmetler İçin Bağımsız Bölümler

Kendi içinde bağımsız ancak birlikte de bir bütün oluşturabilen parçalar düşünün. Böylece hedef müşteriye hedef grup ile ilgili bilgiler gönderilebilir, dikkatler dağılmaz.

dijital dünya ve tabletler
Fotoğraflar: Georgie Cobbs ve Bjorn Antonissen

7. Optimum Çözünürlük

Katalog belge olarak gönderiliyorsa e-postaya uyumlu ancak okumaya da elverişli optimum bir çözünürlüğe sahip olduğundan emin olunmalı. Link üzerinden okuma yapılabileceği gibi bir aplikasyon üzerinden de erişim verilebilir. Ancak her durumda uyumlu çözünürlük!

8. Etkileşim Sunan Tasarımlar

Çoklu görsel alanı, sliderlar, video kullanımları, not alma, sayfa atlama, işaretleme yapılabilen bir dijital katalog oluşturulabilir.

Comments are closed