inşaat dünyası sayfa tasarımları

İnşaat Dünyası dergisi inşaat sektörünün en köklü yayınlarından. 452. sayısında yeni yüzüyle okurlarının karşısına çıktı. B2B pazarlama alanında çok önemsenmeyen marka iletişimi ve kurumsal tasarım anlayışı eksikliği, sektörel yayınlarda da kendisini gösteriyor. İnşaat Dünyası ise sektör dergilerine, tasarıma verdiği önemi vurgulayan yaklaşımıyla örnek oluyor.

Derginin mizanpaj tasarımlarının yenilenmesi projesi, değişen bilgi alma yaklaşımları, okuma alışkanlıkları, hedef okur ve reklam veren kitlesinin beklentileri üzerinden şekillendirildi. Derginin yayın kurgusunun ve iskeleti oluşturan bölümlerinin her birinin özel olarak değerlendirildiği projede, okumaya teşvik etmek amacıyla mesajlar için hiyerarşiye göre çeşitli yöntemlerle vurgu oluşturuldu. Bu yöntemler ortak bir tasarım dili içerisinde yaratıldı.

Genel Yayın Yönetmeni
Ezgi Atakay
Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Karakuş
Firma
Ezgi Yayıncılık